H2Sarea

H2SAREA proiektuak egungo erronkarik garrantzitsuenetariko bati egiten dio aurre: energia berriztagarriek hidrogeno kopuru handia ekoiztea ahalbidetzen duten konponbideak garatzea eta horiek aplikazio desberdinetan erabiltzea. Horretarako, egungo gas naturala banatzeko azpiegitura “eraldatuak” hidrogenoa bana lezake produkzio-puntuen eta azken kontsumitzaileen artean.

Testuinguru honetan, hidrogenoa gas naturaleko sarean injektatzeak nabarmen lagun lezake gas naturala-elektrizitatearen sektorea akoplatzen, baita hidrogenoaren papera finkatzen ere, zehazki, gas naturalaren erabilerak deskarbonizatzeko modu gisa.

Zentzu horretan, H2SAREA proiektua hidrogenoa gas naturaleko banaketa-sarean segurtasunez banatzeko konponbide teknologiko aurreratuen garapenera bideratuko da. Zehatzago, honetan zentratuko da:

 • Garatzea konponbide teknologikoak banaketa-azpiegiturak eraldatzeko funtsezkoak diren material, osagai eta sistemetan: ikertzea balbula, hodi, kontagailu eta Erregulazio eta Neurketarako Tokien (ERM) (banaketa-sareko funtsezko elementuak) erantzuna H2+GNaren eraginpean jartzerakoan operazio-baldintza desberdinetan. Garatzea finkagailu adimendunak, H2ko konpresoreak, H2/CH4 bereizketa-sistema, H2/CH4 sentsoreak, galdaretarako erregailuak eta etxeko zein industriako erabilerarako gailuak, bateragarriak izango direnak (baterako konponbidea), H2 segurtasunez banatzeko sare baten balizko eraldaketarako.
 • Aztertzea banaketa-sarearen gaitasuna.
 • Diseinatzea eta eraikitzea ikerketa-plataforma (H2Loop) bat, banaketa-sareko materialak, osagaiak eta sistemak ikertzeko, hain zuzen ere, hidrogenoarekiko eta hidrogenoaren eta gas naturalaren arteko nahasketekiko kontaktuan.
 • Hobeto ezagutzea azpiegiturek H2arekin zein gas naturalaren eta hidrogenoaren arteko nahasketekin kontaktuan duten portaera/erantzuna operazio-baldintza desberdinetan (gas-nahasketaren kontzentrazioa, presioak, etab.); hori guztia horien gainean jardun ahal izateko. 
 • Egitea blending proiektu pilotu bat, injekzio-posizioaren diseinua eta % 100ean H2 baliatzen duen etxeko gasifikazio-proiektu pilotua.
 • Ezagutzea eta edukitzea EAEn H2 eta gas naturala banatzeko sarea eraldatzeko beharrezkoak diren konponbide teknologikoak.

Ekimena BH2C (Basque Hydrogen Corridor) proiektuan sartuta dago

Proiektuaren iraupena: 34 hilabete.
Hasiera-data: 2021eko martxoa
Informazio gehiago

Noticia 2

Noticia 1

Proiektuaren faseak

H2SAREA Proiektuaren jarduera teknikoak Fasetan eta Atazetan antolatu dira; horien bidez, proiektuaren helburu eta erronka teknologikoak lortu nahi dira: Konponbide teknologiko aurreratuen garapena hidrogenoa segurtasunez banatzeko “H2SAREA” Sarean.

Proiektuak produktu/prototipo berriak garatu nahi ditu: Finkagailuak, Konpresoreak, H2/CH4 bereizketa-sistema, CERAMAT erregailuak GN-H2 nahastea erretzeko eta % 100 H2 kondentsazio-galdaretan eta H2 eta gas naturalaren arteko nahasteak monitorizatzeko sentsoreak. Era berean, proiektuaren egiturak bazkide guztientzako komunak izango diren zeharkako jarduketak planteatzen ditu, adibidez, hauek: jarduerak: i) Errekerimenduak, zehaztapenak, oztopoak eta gomendioak eta ii) Materialak eta Ikerketa ingurune errealean “Loop Ikerketa-plataforma”.

Metodologia honekin, proiektuaren egikaritzapena 8 fasetan egituratu egin da. Fase bat lotuta dago proiektuaren hedapenarekin eta Europako sareetan eta ekimenetan parte hartzearekin (Hydrogen Europe, EERA JP Fuel Cells and Hydrogen, Hidrogenoaren Espainiako Elkartea, Euskadiko Hidrogenoaren Teknologiei buruzko Lantaldea); beste fase bat lotuta dago proiektuaren koordinazioarekin eta kudeaketarekin eta beste 6 fasek eduki teknikoa dute:

1. FASEA

Errekerimenduak, zehaztapenak, oztopoak eta gomendioak [ABC]: 3 jarduera nagusi jorratuko dira:

 • Definitzea H2 eta horren eta gas naturalaren arteko nahasteak sarean banatzeko konponbide teknologikoen errekerimenduak eta zehaztapenak.
 • Azterlan bat egitea egungo gas naturala banatzeko sarea H2 gasaren erabilerarekin eta horren eta gas naturalaren arteko nahasteen erabilerarekin bateragarria izatea lortzeko beharrezkoak diren berrikuntzen eta oztopoen inguruan. 
 • Egitea gomendioen dokumentu bat, gas-sareetan H2 hartzea ahalbidetzeko, hain zuzen ere, alderdi teknikoen eta segurtasun-alderdien identifikazioan oinarrituta.

2. FASEA

Banaketa-sarearen gaitasunaren azterketa [NORTEGAS]:

Xehetasunez aztertuko da sare osoaren gaitasuna mugatutako eremuaren barruan eta testuinguru desberdinetan: i) Hidrogeno eta gas naturaleko blending ehuneko desberdinak (hidrogeno blendingaren % 20ra arte) eta ii) sarearen azterlana % 100ean hidrogenoarekin funtzionatzeko hipotesiaren pean.

3. FASEA

H2, H2+GN banaketa-sarerako materialen ikerketa [NORTEGAS]:

Ikertuko da egungo materialek duten erantzuna Gas naturaleko sarean H2aren edo horren eta gas naturalaren arteko nahasteen eraginpean jartzerakoan gasa banatzeko sistemetan. Bereziki, ikertu nahi dira H2aren ondoriozko fragilizazio- eta pitzadura-fenomenoak zein hidrogenoarekiko iragazkortasuna. Era berean, fase honetan, hauxe egingo da: egungo entsegu-metodologiak aztertuko dira;egin beharreko entseguak hautatu eta diseinatu egingo dira eta materialak hautatu, erosi eta karakterizatu egingo dira H2aren eta horren eta gas naturalaren arteko nahasteen banaketa-sare berrirako.

4. FASEA

H2, H2+GN banaketa-sarerako osagaien eta sistemen ikerketa eta garapena [ABC]:

H2, H2+GN sare berriaren elementu nagusien ikerketa eta garapena landuko dira:

 • Ikertzea sarean H2 injektatzeko sistemak, gas naturalarekiko nahaste egokia ahalbidetzen dutenak eta kokapen zehatz batzuetan H2ren kontzentrazio altuak saihesten dituztenak, materialetan H2aren fragilizazioaren edo permeazioaren ondoriozko narriadura eragin dezaketenak [NORTEGAS].
 • Ikertzea eta garatzea finkagailu adimendunak gas-eroapeneko instalazioetan erabiltzeko, zehazki, H2+GNeko banaketa-sarerako [ERREKA].
 • Ikertzea eta garatzea GN-H2ko nahaste-konpresorea [ABC].
 • Garatzea H2/CH4 bereizteko sistemaren prototipo bat nahaste-ratioa eskatutako zehaztapenen arabera doitzea ahalbidetzen duena [H2SITE].
 • Garatzea CERAMAT erregailu bat erretzeko GN-H2 nahastea eta % 100 H2 kondentsazio-galdaretan [ORKLI].
 • Ikertzea eta garatzea gasen nahasteak neurtzeko/monitorizatzeko sentsore berriak, H2 eta horren eta gas naturalaren arteko nahasteak banatzeko sarean beharrezkoak diren segurtasun-sistemen funtsezko parte gisa [CAE SL].

5. FASEA

Ikerketa ingurune adierazgarrian Ikerketa-plataforma (Hydrogen Loop) [NORTEGAS]:

Hiru jarduera nagusi burutuko ditu: i) Diseinatzea eta eraikitzea plataforma bat  (Hydrogen Loop, H2Loop), material, osagai eta sistemen ikerketarako/ebaluaziorako, hidrogenoa eta horren eta gas naturalaren arteko nahasteak banatzeko etorkizuneko sarea simulatuko duena; ii) Diseinatzea ikerketa-plataforman (H2Loop) jarraitu beharreko entsegu-protokoloak eta iii) Egitea kanpaina esperimentala H2Loopen.

6. FASEA

Blending pilotua, injekzio-posizioaren diseinua eta etxeko gasifikazio pilotua % 100 H2 [NORTEGAS]

7. FASEA

Ustiapena eta hedapena

Proiektuan lortutako emaitzak hedatu eta ustiatu egingo dira. [NORTEGAS, Eenergia Klusterra]

8. FASEA

Proiektuaren koordinazioa eta kudeaketa [NORTEGAS]

H2SAREA proiektuaren egituraren eskema aurkezten da, fase eta ataza desberdinetan antolatuta.